Vernieuwing van de server- en opslaginfrastructuur van Stad Geel

Vernieuwing van de server- en opslaginfrastructuur van Stad Geel

“Uptime Group implementeerde bij ons een compleet nieuwe server- en storage omgeving op basis van HPE-technologie. Dat laat de stadsdiensten toe efficiënter te werken en zo een betere dienstverlening te bieden aan de burger.”

Geel is een stad in de Antwerpse Kempen met een kleine veertigduizend inwoners. Hoewel het officieel geen centrumstad is, heeft Geel toch een belangrijke regionale functie. In de stad zijn twee hogescholen gevestigd, samen goed voor vijfduizend studenten. Verder is er heel wat activiteit op de bedrijventerreinen, die onder meer genieten van de nabijheid van de E313 en het Albertkanaal. De stadsdiensten en het OCMW van Geel tellen samen ongeveer achthonderd medewerkers. De centrale IT-dienst staat in voor de ondersteuning van zowat 1.600 eindgebruikers: niet alleen bij stad en OCMW, maar onder meer ook bij de brandweer en in de zeven basisscholen. De eindgebruikers bevinden zich verspreid over 45 sites in de stad, met naast het administratief centrum, het sociaal huis en de stedelijke werkplaatsen onder meer ook de bibliotheek, het museum, de toeristische dienst, het stedelijk zwembad, enzovoort. De IT-dienst van de stad telt zeven medewerkers.

“Ons takenpakket is heel uitgebreid”, zegt IT-diensthoofd Glenn Molenberghs. “Het gaat zowel om eenvoudige operationele opdrachten, zoals de ondersteuning van het pc- en printerpark, als om grote projecten met een langdurige nazorg, zoals de virtualisering van de serveromgeving. Daarnaast bieden we een heel brede waaier aan support, voor heel uiteenlopende profielen.” Om de IT-dienstverlening te verzekeren investeerde de Stad Geel tien jaar geleden in de uitbouw van twee datacenters, verbonden met een eigen glasvezelring, waarop alle locaties van de stadsdiensten zijn aangesloten. “De servers en storage die de stad toen aankocht hebben heel lang dienst gedaan. Na tien jaar waren ze echter dringend aan vernieuwing toe.” De stad schreef een openbare aanbesteding uit voor de vervanging van de volledige server- en opslaginfrastructuur. Het beste voorstel kwam daarbij van Uptime Group, met een oplossing op basis van HPE-technologie.

Schaalbaar en beschikbaar

De twee datacenters van Stad Geel zijn actief-actief synchroon gerepliceerd. Op beide locaties implementeerde Uptime Group een HPE Synergy enclosure met telkens vier blades van het type HPE ProLiant Gen10: twee als host voor de virtuele servers die onder VMware draaien, twee als host voor de VDI-omgeving. “De enclosure is ruim voldoende voor onze huidige activiteiten”, zegt Glenn Molenberghs.

“Bovendien laat de technologie toe om op een eenvoudige manier blades toe te voegen, mocht dat in de nabije toekomst nodig blijken.” Voor de opslag zette Uptime Group een oplossing uit de reeks HPE 3Par StoreServ neer, volledig op flash gebaseerd. “De oude omgeving was stilaan vol aan het lopen. We beheren momenteel ongeveer 25 TB aan data. Op de nieuwe HPE 3Par is dat goed voor ongeveer zestig procent van de beschikbare capaciteit, wat ons het nodige comfort geeft. Ook hier geldt dat we met de nieuwe opslaginfrastructuur voor een hele tijd goed zitten. Indien nodig kunnen we de opslagcapaciteit op een vrij eenvoudige manier verder uitbreiden.”

Nieuw is verder dat zowel de server- als de opslagomgeving hoge beschikbaarheid garanderen. Bovendien is ook de koppeling tussen HPE 3Par en de backbone van de stad in fiber uitgevoerd. “De nieuwe opstelling biedt ons de mogelijkheid om heel flexibel met het beheer van de infrastructuur om te gaan, toegespitst op de concrete behoeften van de gebruikers”, legt Glenn Molenberghs uit. Tot nog toe stond de IT-afdeling immers ook in voor de ondersteuning van de brandweerzone Kempen. Intussen bouwt de brandweerzone echter eigen IT-ondersteuning uit, terwijl ze er toch voor kiest om haar IT-services op de infrastructuur van de stad te behouden. “Zo komen we in een nieuwe situatie, waarbij de stad als service provider optreedt voor de brandweerzone. De IT-dienst van de brandweerzone Kempen zal zelf toegang hebben tot ‘haar’ deel van de infrastructuur, en zal onder meer zelf nieuwe virtuele servers kunnen uitrollen.”

Merkbaar sneller

Dat alle toepassingen van de stad intussen op een nieuwe serveren storageomgeving draaien, is ook de eindgebruikers niet ontgaan. “Het gaat om een ingrijpende update. We hebben enorm veel aan snelheid gewonnen. De eindgebruikers merken dat duidelijk.” Zo was er bij de stadsdiensten vroeger een groot verschil in snelheid tussen een klassieke desktop en een thin client met VDI. “Vandaag is het heel moeilijk om tussen beide het onderscheid te maken. Daar is de eindgebruiker uiteraard heel blij mee.” Ook de burger geniet zo mee. “Er zijn heel wat digitale services die we vanuit ons datacenter aanbieden. Ook die toepassingen draaien vandaag een heel stuk sneller, waardoor het gebruik van die diensten voor de burger allemaal een stuk vlotter verloopt.” Bovendien kan de IT-afdeling de webservices nu beter schalen. Er blijft immers nog altijd meer dan voldoende ruimte voor uitbreiding. “De stad voert heel wat promotie voor het gebruik van het digitale loket. We breiden het aanbod aan digitale diensten – zoals de afleveringen van vergunningen en attesten – standvastig uit. Maar dan is het uiteraard essentieel dat die toepassingen altijd beschikbaar zijn en vlot draaien. Dankzij de nieuwe infrastructuur is dat zonder uitzondering het geval.”

Efficiënter beheer

Tot slot verloopt ook het beheer van de infrastructuur een stuk makkelijker. De beheersconsoles voor HPE Synergy en HPE 3Par zijn op elkaar afgestemd binnen HPE OneView, een tool voor infrastructuurbeheer. Dat zorgt ervoor dat de IT-afdeling het geheel kan overschouwen vanuit één enkel dashboard. “Met de nieuwe infrastructuur zitten we gebeiteld voor de komende vijf jaar”, stelt Glenn Molenberghs. “Dat we onze servers en storage on premise houden is trouwens een bewuste keuze. Een eigen infrastructuur, ondersteund door een eigen team, daar gaat in het kader van bedrijfscontinuïteit nog altijd niets boven.”

WIL JE MET ONS SAMENWERKEN?

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.