De bouw van het nieuwe AZ Sint-Maarten in Mechelen vormde voor Emmaüs de perfecte aanleiding om ook zijn ICT-omgeving een nieuw elan te geven. Uptime Group tekende voor het ontwerp, de uitvoering en de ondersteuning van een toekomstgericht datacenter.

EmmausEmmaüs biedt gezondheids- en welzijnszorg aan. De groep doet dat met 6.600 medewerkers, verspreid over 24 locaties in de provincie Antwerpen. Tot de vzw Emmaüs behoren algemene en psychiatrische ziekenhuizen, kinderdagverblijven en voorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, personen met een beperking en jeugdzorg. De maatschappelijke zetel van de groep bevindt zich in Mechelen. ICT-Emmaüs staat in voor de ICT-dienstverlening aan de hele groep. Het team telt 54 medewerkers en werkt gecentraliseerd vanuit de sites van AZ Sint-Maarten in Mechelen en AZ Sint-Jozef in Malle-Zoersel. Vóór de ICT-consolidatie van de groep waren er liefst acht datacenters in gebruik. Vandaag zijn het er nog twee. Het nieuwste is sinds kort in gebruik op de site van het splinternieuwe AZ Sint-Maarten.

“In 2016 is er een overheidsopdracht uitgeschreven voor de bouw van het datacenter”, zegt ICT-architect Wim Van Poel. “Het voorstel van Uptime Group kwam als beste uit de bus. In nauwe samenwerking hebben we de architectuur uitgetekend en de migratie uitgevoerd.” Concreet moest ICT-Emmaüs zich buigen over een belangrijk strategisch vraagstuk: hoe ziet de nood aan datacenterinfrastructuur er bij Emmaüs uit voor de komende jaren? “We hebben in die oefening niet alleen het fysieke luik meegenomen – het aantal vierkante meter datacenter – maar ook de invulling van de infrastructuur op het vlak van servers, storage en back-up.” ICT-Emmaüs bekeek het vraagstuk vanuit het standpunt van de business. Daarbij stak één vereiste met kop en schouders boven alle andere wensen uit: de nood aan een ICT-infrastructuur die maximaal beschikbaar is.

Complexe analyse

EmmausUit de analyse kwam het plan om twee datacenters uit te werken die op elk moment de bedrijfskritische applicaties van elkaar kunnen overnemen en de werking ervan kunnen garanderen. “Bij het ontwerp van het nieuwe datacenter moesten we verschillende elementen op elkaar afstemmen”, zegt Wim Van Poel. “De basiscomponenten van het design zijn de beschikbaarheid en performantie van data en applicaties, de bescherming van de gegevens – onder meer tegen malware, en een antwoord op de snelle groei van data in de zorgsector.”

Tegen de achtergrond van die complexe analyse speelde bovendien de wens om de kosten zo laag mogelijk te houden. “Daar zijn we alvast in geslaagd”, zegt Wim Van Poel. “We halen onder andere meer efficiëntie uit de serveromgeving. In vergelijking met voorheen beheren we ongeveer dertig procent meer virtuele machines, gehost op twintig procent minder fysieke servers.” Dat zorgt niet alleen voor een besparing op het vlak van hardware, maar leidt ook tot gevoelig minder uitgaven voor licenties en onderhoud.

Concreet bevindt het datacenter in het nieuwe AZ Sint-Maarten zich op de vijfde verdieping, waar alle technieken van het ziekenhuis zijn samengebracht. Twee volledig gescheiden glasvezelverbindingen staan in voor de connectie met het datacenter in Malle-Zoersel. Het datacenter heeft een oppervlakte van 113 vierkante meter en biedt onderdak aan vier rijen van telkens zeven racks. De hele omgeving fungeert als host voor 750 virtuele servers op ongeveer veertig fysieke Dell-machines. Voor de racks en bijhorende koeling viel de keuze op APC by Schneider Electric.

Drie lagen

EmmausVoor een ziekenhuisgroep is de opslag van data – zoals medische data en andere confidentiële patiëntgegevens – van essentieel belang. Uptime Group en ICT-Emmaüs tekenden daarom een opslagomgeving uit in drie lagen. In de eerste plaats gaat het om een NetApp Metrocluster: een bijzonder performante full flash-omgeving die honderd procent failover garandeert tussen de twee datacenters. De tweede laag bestaat uit NetApp HA (High Availability): opslag met redundante controller, maar op één locatie. NetApp NetBackup vormt de derde laag. De oplossing staat in voor back-up naar schijf, uitgevoerd met één controller. “Afhankelijk van de aard van het project en de aard van de data vindt de opslag op een andere laag plaats”, legt Wim Van Poel uit. “De recente medische beelden staan op de Metrocluster, het archief van die beelden op de HA.” Alles samen beheert ICT-Emmaüs intussen zowat 560 TB aan data.

Pijnloze migratie

EmmausHet grootste praktische vraagstuk was natuurlijk de migratie van de oude omgeving naar het nieuwe datacenter. “We waren zeker wat gespannen”, geeft Wim Van Poel graag toe, “maar uiteindelijk is alles bijzonder vlot verlopen. Dat is een pluim op de hoed van Uptime Group, dat het project realiseerde in een heel nauwe samenwerking met het ICT-team van Emmaüs. De migratie is met de minst mogelijke downtime verlopen – die bovendien nauwkeurig was ingepland.” De eigenlijke migratie gebeurde stap voor stap. “Het was een hele puzzel, maar gelukkig heeft Uptime Group daar intussen veel ervaring mee. De omschakeling is in twaalf fases uitgevoerd.”

Dat de migratie zonder significante downtime en zonder vertraging plaatsvond, is voor een project van deze omvang op zijn minst opmerkelijk te noemen. Tegelijk was falen echter geen optie. “De sluiting van de oude gebouwen stond vast”, zegt Wim Van Poel. “Er was een harde deadline: we kregen een datum waarop het oude datacenter leeg moest zijn. Maar inderdaad, het is wel degelijk bijzonder dat de hele planning op een traject van drie jaar nooit in het gedrang is gekomen. We zijn nergens van het plan afgeweken.”

Binnen budget

EmmausDankzij de goede samenwerking met Uptime Group slaagde ICT-Emmaüs er bovendien in het hele project binnen het beschikbare budget te houden. “Het oorspronkelijke design was iets te duur”, blikt Wim Van Poel terug. “Samen met Uptime Group vonden we een oplossing door voorrang te geven aan de juiste prioriteiten. Tegelijk hebben we echter bijkomende monitoring voorzien. Mocht er op termijn een capaciteitsprobleem opduiken, dan kunnen we daar tijdig op anticiperen.” ICT-Emmaüs staat zelf in voor het dagelijkse beheer van het datacenter. Uptime Group zorgt de klok rond voor de monitoring van de storage en komt tussen mocht er zich een incident voordoen. Verder voert Uptime Group regelmatig zogenaamde health checks uit, wat toelaat mogelijke issues voor te blijven.

Met het nieuwe datacenter kijkt ICT-Emmaüs minstens vijf jaar vooruit. “We laten servers en storage geleidelijk evolueren”, zegt Wim Van Poel. “We hebben bewust niet voor blades gekozen. Zo kunnen we flexibel blijven uitbreiden wanneer dat nodig is, zonder dat we daarbij ook de chassis hoeven te vervangen.” In het datacenter zijn alvast acht racks voorzien om de toekomstige groei op te vangen. Wordt dus zonder twijfel vervolgd…