“We hadden ad hoc een pasklare oplossing nodig om ons team te versterken. Dankzij Monin hebben we toegang tot de juiste expertise.”

ADMB

ADMBHR-dienstengroep ADMB staat ondernemers en organisaties bij rond diverse aspecten van hun personeelsbeleid. Het hoofdkwartier van de groep bevindt zich in Brugge. Groep ADMB is actief in heel België, via 1450 medewerkers en een netwerk van zestig kantoren. De IT-afdeling telt 120 medewerkers en richt zich op drie domeinen: werkgevers,  zelfstandigen en gezinnen, en gezondheid en preventie. Voor elk domein ontwikkelt Groep ADMB een brede waaier aan toepassingen, in diverse technologieën.

Daarnaast zijn er ook medewerkers die in bedrijfsbrede IT-ondersteuning voorzien. “IT is een belangrijk fundament van de diensten die we aan onze klanten aanbieden”, zegt Bruno Zutterman, Team Lead Release & Quality Control. “Tegelijk kiezen we er bewust voor niet alles zelf te willen doen. Voor tijdelijke projecten, bijvoorbeeld, of voor technologiegedreven vraagstukken waar we op korte termijn heel gespecialiseerde expertise nodig hebben, rekenen we op partners.”

Verbreding & verdieping

InfrastructuurTot 2016 werkte het kwaliteitsteam van het domein ‘werkgevers’ van Groep ADMB voornamelijk voor HORA, de loonmotor die het bedrijf in eigen huis ontwikkelt. “Onze taak bestond er onder andere in toe te zien op de kwaliteit van de code”, legt Bruno Zutterman uit.

HORA is ontwikkeld in Oracle Forms en draait op Oracle Database. Daarnaast is de toepassing gekoppeld met diverse apps en webservices. Toen Groep ADMB in 2015 besliste om zijn IT-structuur te herbekijken, kreeg het kwaliteitsteam een plaats in de bedrijfsbrede, ondersteunende IT-laag. Dat zorgde inhoudelijk voor een grote verandering op twee fronten.

Bruno Zutterman: “Het gaat tegelijk om een verbreding en een verdieping van onze activiteiten. De loonmotor is een sleutelelement voor het specifiek domein werkgevers. In de nieuwe structuur werkt het kwaliteitsteam echter voor de drie domeinen. Bovendien gaat het niet langer enkel om kwaliteit en releases, maar is er ook een luik monitoring bijgekomen.”

Toegang tot expertise

BuildingBehalve het actieterrein van het kwaliteitsteam, wijzigde ook de samenstelling ervan. “Naast mezelf waren er in het team nog twee medewerkers”, vertelt Bruno Zutterman. “Beiden stapten echter op korte termijn naar een andere functie over. Dat bracht de continuïteit van onze dienstverlening acuut in gevaar.”

Kortom: Groep ADMB had op korte termijn nood aan een betrouwbare, oplossingsgerichte databasepartner, met heel gerichte expertise en een hoge graad van flexibiliteit. Groep ADMB vond die partner in Monin, een bedrijf uit de Uptime Group. “Op zich hadden we de expertise wel in huis”, zegt Bruno Zutterman. “Het was vooral een kwestie van mankracht. We hadden niet de tijd om de arbeidsmarkt op te gaan, iemand te rekruteren en op te leiden. We hadden ad hoc een pasklare oplossing nodig. Monin kon ons die leveren.”

De uitdaging van het team bestaat erin het releasemanagement te beheren voor alle toepassingen van de hele groep, over de verschillende domeinen heen. “Ons huidige proces voor kwaliteit en releases is in het domein werkgevers ontstaan.” In eerste instantie brengt het team nu alle behoeften in kaart, om op basis van dat inzicht dan geoptimaliseerde processen uit te rollen.

Specifiek metier

Uptime GroupMet monitoring is nog een extra element aan het takenpakket van het team toegevoegd. “We stellen eerst een raamwerk op”, vertelt Bruno Zutterman. “We maken daarbij een overzicht van de tools die we in gebruik hebben, wat er al aanwezig is en wat er nog ontbreekt, hoe we op basis van de monitoring informatie willen uitsturen, enzovoort.” Er zijn heel uiteenlopende parameters die voor monitoring in aanmerking komen, zoals de geleverde performantie bij zware berekeningen, de beschikbaarheid van opslagruimte, enzovoort. “Monitoring is een heel specifiek metier”, zegt Bruno Zutterman. “Ook hier kiezen we er niet voor om het wiel opnieuw uit te vinden. Hebben we specifieke expertise nodig, dan hebben we via Monin directe toegang tot een heel breed aanbod aan gespecialiseerde kennis en ervaring.